Patenttitietoa ilmaisohjelmien kehittäjälle

05.03.2009
Esa Turtiainen

Patentti on keksinnön tekijälle myönnetty määräaikainen yksinoikeus keksinnön hyödyntämiseen. Keksijä saa tämän yksinoikeuden vastineeksi siitä, että hän dokumentoi ja julkaisee keksintönsä.

Patentoitavan keksinnön on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnöllisyys tarkoittaa sitä, että keksinnön alalla toimiva asiantuntija ei rutiinityössään olisi ratkaissut ongelmaa keksinnössä kerrotulla tavalla. Patentissa keksinnön on oltava ...

Riskejä yksityisyydellesi - Internet-nimipalvelin

10.02.2009
Esa Turtiainen

Joka kerta, kun käytät Internetin palveluja, kerrot operaattorisi nimipalvelimelle helposti tallennettavassa muodossa esimerkiksi millä sivustoilla käyt. Pidän todennäköisenä, että operaattorit tallettavat nämä tiedot tietoliikenteen tunnistetietoina, jotka luovututetaan jälkikäteen mm. viranomaisille pyydettäessä. Operaattori saa myös käyttää tunnistetietoja markkinoinnissaan, jos olet antanut siihen luvan.

Myös muutamat turvallislta tuntuvat etäkäyttöratkaisut käyttävät nimipalvelinta paikallisesta ...

Sisäkkäiset SSH-tunnelit

06.03.2009
Esa Turtiainen

SSH on pääteohjelma, jolla voidaan ottaa salattu yhteys toiseen Internet-verkon tietokoneeseen. SSH osaa myös luoda pääteyhteyden rinnalle tunneleita, joilla tietokoneen tarjoamia palveluja voidaan siirtää tunnelin toisessa päässä käytettäväksi.

Internet-palveluihin otetaan yhteyttä porttinumeroiden perusteella. Porttinumerot on standardoitu, ja esimerkiksi SSH-palvelu on portti numero 22.

image0

Monet palomuurit sallivat SSH-yhteydet, vaikka ne eivät ...

Tiedon piilottaminen

25.02.2009
Esa Turtiainen

Salattu tiedosto herättää aina kysymyksen, mitä tiedostossa on sisällä. Kuinka pidän salatun tiedon olemassaolon piilossa?

Tiedon tuhoaminen Linux-tietokoneessa

17.03.2009
Esa Turtiainen

Kun tiedosto poistetaan, se merkitään vapaaksi tilaksi. Tiedoston sisältöä ei päällekirjoiteta, joten sen sisältämä tieto on löydettävissä kiintolevyltä kunnes se levykohta otetaan uudelleen käyttöön. Kiintolevyn magneettisten ominaisuuksien vuoksi tieto voi olla palautettavissa vielä päällekirjoituksen jälkeenkin.

Linux-tietokoneessa voi olla käytössä monia tiedostojärjestelmiä. Useimmiten käytettävät tiedostojärjestelmät (esim. ext3) ovat Windows-tiedostojärjestelmiä kehittyneempiä - ne ...

Tiedon tuhoaminen Windows-tietokoneessa

19.02.2009
Esa Turtiainen

Kun Windows poistaa tiedoston, se vain merkitään uudellenkäytettäväksi tilaksi. Kuinka voidaan olla varmoja, että tieto todella häviää levyltä?