Blog.privu.net

Privu.net on tietoturvallisuuteen ja erityisesti yksityisyyteen erikoistunut kouluttaja.

Koulutamme yrityksiä löytämään työkalut toimivaan tietoturvaan jokapäiväisissä rutiineissa. Suosittelemamme työkalut ovat ilmaisia.

Tämä on privu.net -sivuston yksityisyysaihen blogi.

Tämän sivuston yksityisyys

Tämän sivuston sivut sijaitsevat Amazon S3-palvelussa Irlannissa. Tämän sivuston loginkeräys ei ole päällä, joten ylläpitäjä ei näe tätä kautta kävijämäärää.

Sivusto hakee Yanone Kaffeesatz- ja Ubuntu-kirjasinleikkaukset suoraan Googlen webfonts-kokoelmasta http://fonts.google.com.

Sivusto hakee jQuery-kirjaston suoraan googlen ylläpitämästä verkkopalvelusta: http://ajax.googleapis.com.

Twitter bootstrap-ulkoasukirjastosta sivustolla on oma versio, mutta siihen liittyvä fonttikokoelma Fonts Awesome haetaan suoraan heidän tallennuspaikastaan http://netdna.bootstrapcdn.com.

Sivustolla on G+-nappi, joka kertoo Googlelle käynnistäsi sivulla jo ennen kuin mahdollisesti painat nappia.

Sivusto tekee tilastoa käynneistä Google Analytics -palvelulla. Google Analytics ei anna ylläpitäjille tietoa, mikä mahdollistaisi yksittäisen kävijän seuraamisen.

Miksi näin paljon viittauksia?

Viittauksia on liian paljon.

Ulkoisten tietojen käyttäminen on kuitenkin ainoa tapa tehdä joitakin asioita kohtuullisella vaivalla.

Sosiaalinen media on tällä hetkellä välttämättömyys mille tahansa sivulle, siksi esim. Google plus -nappi.

Kirjastojen lataaminen suoraan lähteestä kertoo käynnistäsi lähteelle, mutta myös tuo sinulle varmuuden, että käytät kirjastoa, jota me emme ole muunnelleet. Tavallisimmat kirjastot ovat myös usein välimuistissa nopeuttamassa käyttöä. Lisäksi ne vähentävät tämän sivuston kuluja ja nopeuttavat hakukoneiden sivuston läpikäyntiin kuluttamaa aikaa, mikä tekee sivuston paljon todennäköisemmin näkyväksi hauissa.

Yksityisyydessä joudutaan tekemään usein valinta sen suhteen, kerrotko tietojasi sivuston ylläpitäjälle vai esimerkiksi Googlelle. Meille on hyvin tärkeää tietää jotain kävijöistä, joten voimme kerätä tietoja joko palvelimesta tai antaa tämä tehtävä Googlelle. Nyt tämä tehtävä on Googlella, joten meille ei kerry mitään yksityisyyttä mahdollisesti loukkaavaa tietoa itsellemme. Google puolestaan on niin iso, että se joutuu ottamaan yksityisyyden vakavasti tai se on vaarassa menettää paljon asiakkaita.

Riippuvuutta ulkoisista kirjastoista vähennetään sivuston kehittyessä. Tiedämme, että on olemassa järjestely, jolla esimerkiksi G+ voi ottaa yhteyttä eteenpäin vain saatuaan luvan. Emme ole kuitenkaan vielä ehtinyt toteuttaa sitä.